Ordeal

  • Imām Mahdī(a)

    Duʿāʾ al-Faraj

    reliefmuḥammadbeseechaidblessingsʿalīsupportsavegodordeal